Vorming roeiriemen bouwen in Gent

28 Mar 2016

Op vraag van het Gentse Carolus Quinto team organiseerde het Maritiem Atelier op 26 en 28 maart een vorming roeiriemen maken. Een aantal van hun riemen waren inderdaad stuk of versleten en daar een nieuwe riem makkelijk 700€ kost deden ze beroep op onze ervaring. Resultaat : een prachtige roeiriem en 6 personen gevormd die thans de nodige riemen kunnen maken en herstellen.

Ons Brussels team van de Zinneke zal dus de Carolus Quinto met evenwaardige riemen confronteren tijdens de Atlantic Challenge te Roskilde.