Kiellegging van de 'Eenhoorn'

14 May 2018

Op 24 april werd de kiellegging van de 'Eenhoorn' officieel gevierd te Anderlecht. De Anderlechtse schepen Fabrice Cumps bevestigde het muntstuk dat naar maritieme traditie onder de grote mast werd gespijkerd.
Het is de betrachting om het schip einde 2018 nog te water te kunnen laten om daarna de masten en het want aan te maken op de BRYC-site. Als alles verloopt volgens schema zouden de eerste proefvaarten in de lente van 2019 kunnen plaatsvinden.
Onze betrachting is het schip in 2019 nog op de vijvers van het kasteel van Versailles te kunnen laten varen, 350 jaar nadat het eerste schip door Colbert werd besteld om de jonge Lodewijk XIV aan de marine te interesseren.